Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Elev- og lærlingombud

Alle kan kontakte elev- og lærlingombudet. Ombudet har taushetsplikt og saker blir ikke tatt videre uten samtykke. 

Send e-post til elev- og lærlingombudet

Hva kan ombudet gjøre for deg?

 • Gi deg veiledning og opplæring i dine rettigheter og plikter
 • Gi deg veiledning i forbindelse med klage på opplæringssituasjonen din
 • Bistå deg i enkeltsaker for å bedre opplæringssituasjonen din
 • Bistå i saker som omhandler mobbing og krenkelser
 • Gi elevrådet veiledning og opplæring

Hvem kan kontakte ombudet?

 • Elever
 • Lærlinger / lærekandidater
 • Ansatte i skolen
 • Opplæringskontor / bedrifter
 • Foresatte

Ombudet skal

 • Arbeide for at interessene og rettighetene til elever, lærlinger og lærekandidater blir ivaretatt
 • Jobbe systematisk for et godt skolemiljø for alle
 • Arbeide aktivt for å forebygge og tilby kompetanse og hjelp i aktuelle saker, herunder skolemiljø, mobbing, krenkelser, diskriminering og trakassering
 • Samarbeide med skolen om kursing av elever og elevråd
 • Samarbeide med opplæringskontor om info om ombudet
 • Bidra til medvirkning i opplæringen
 • Ta opp aktuelle saker og problemstillinger med administrasjonen, politikere og Ungdommens fylkesting

Taushetsplikt

Elev- og lærlingombudet har taushetsplikt, og saker blir ikke tatt videre uten ditt samtykke.

Du kan kontakte ombudet om alt som har med opplæringssituasjonen din å gjøre.

Uavhengig stilling

Elev- og lærlingombudet skal være uavhengig av administrativ og politisk ledelse i det faglige arbeidet. Elev- og lærlingombudet rapporterer til fylkestinget.

I mandatet til Elev- og lærlingombudet finner du mer info om ombudets arbeid.

Sist oppdatert 05.01.2018