Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kontaktlærerens rolle

Kontaktlæreren skal være et trygt kontaktpunkt for elevene.

Kontaktlærers ansvarsområder
(jf. opplæringsloven § 8-2)

Arbeidsoppgaver

Kontaktlærerens ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Ha ansvar for basisgruppe

 • Ta imot elevene ved skolestart
 • Avvikle basisgruppemøter jevnlig
 • Legge til rette for elevdemokrati innenfor basisgruppen/klassen
 • Formidle informasjon til basisgruppen/klassen fra andre lærere, ledelsen og skolens øvrige virksomhet

Et særskilt ansvar for at basisgruppen utvikler et trygt og godt læringsmiljø

 • Arbeide aktivt for at elevene skal føle gruppetilhørighet og utvikle et trygt miljø
 • Forebygge og håndtere konflikter (opplæringsloven § 9a)

Oversikt over og oppfølging av den enkelte elevs faglige og sosiale situasjon

 • Gjennomføre den formelle underveissamtalen med alle elevene i basisgruppa to ganger i løpet av skoleåret (forskrift §3 -11)
 • Holde seg oppdatert over den enkelte elevs faglige situasjon (forskrift § 3 -11)
 • Regelmessig dialog om elevens utvikling på andre områder enn den faglige (forskrift 3-8)
 • Gi halvårsvurdering i orden og i atferd i samarbeid med de andre lærerne til elevene (forskrift § 3-15)

Fungere som knutepunkt i sikkerhetsnettet som skal ta vare på den enkelte elev

 • Kontakt med foresatte (forskrift § 20-4)
 • Samarbeide med elevtjenesten og PPT
 • Oppfølging av elever som ikke består - innrapportering av stryk (forskrift § 3-11)

Ansvar for at nødvendig informasjon om den enkelte elev er fullstendig og ajourført

 • Oppfølging og varsling av fravær (forskrift § 3-3, §3-7 og §20-4)
Sist oppdatert 17.11.2016
Fant du det du lette etter?