Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helserådgiver

Helserådgiverne er til stede i skolehverdagen for at du som elev skal få hjelp til det som har med helse å gjøre.

Oppland fylkeskommune har ansatt egne sykepleiere/helsesøstre i videregående skoler. De har tittelen helserådgivere, og er medisinskfaglig underlagt kommunelegen.

Helserådgiver på avdeling Nord

Anne Brostuen er helserådgiver på avdeling Nord. Hun er å treffe mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 0800-1530. Hun kan kontaktes på tlf 906 92 692.

  Ta kontakt med helserådgiver på avdeling Nord

Helserådgiver på avdeling Sør

Oddny Nordlund er helserådgiver på avdeling Sør. Hun sitter i 2. etasje i administrasjonsbygget ved hovedinngangen.

Helserådgiveren kan treffes alle skoledager fra kl. 08.00-15.30.

Ta kontakt med helserådgiver på avdeling Sør

Helserådgivers arbeidsoppgaver

  • Forebyggende helsearbeid individuelt og klassevis, og skal være pådriver for å få skolen til å ta opp emner som har med forebyggende helsearbeid å gjøre.

  • Skal være en samtalepartner for deg når det gjelder ulike personlige forhold som for eksempel samliv, seksualitet, sorgreaksjoner, spiseforstyrrelser, mobbing og rusmiddelproblematikk, og kan også ta seg av akutt førstehjelp.

  • Er en «lav terskel» i skolehverdagen, og skal være tilgjengelige til faste tider på skolen din.

  • Skal kjenne skolens rutiner, ha et godt samarbeid med skolens pedagogiske personell, øvrig elevtjeneste og kommunehelsetjenesten.

  • Kan sørge for at de som har helseproblemer som krever en bestemt fagkompetanse, henvises til rett instans.

  • Har taushetsplikt etter helsepersonelloven. (Jf. lov om helsetj.i kommunen §5, forskr. om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsetj., samt opplæringsloven §9a)

Sist oppdatert 15.08.2017
Fant du det du lette etter?