Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fravær

1. august 2016 ble det innført ny fraværsgrense i den videregående skolen. Elever vil normalt ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved udokumentert fravær i mer enn 10 % av timene i hvert enkelt fag.

Hensikten med innføring av fraværsgrense er å motivere til innsats og forhindre skulk. En elev som har takket ja til en skoleplass i videregående skole har plikt til å møte opp og delta i undervisningen.

Etter særlig skjønn kan imidlertid rektor godta udokumentert fravær opp til 15 % i helt spesielle tilfeller.

Dersom eleven kan dokumentere fravær som sykdom, velferdsgrunner, tannlegetime, arbeid som tillitsvalgt og annet nevnt i forskrift til opplæringsloven, gir det fratrekk fra regelen.

Mange spørsmål om reglementet

Det er mange spørsmål rundt det nye reglementet, og Utdanningsdirektoratet har derfor utarbeidet en detaljert informasjonsside: 

Utdanningsdirektoratets informasjon om ny fraværsgrense

På Utdanningsdirektoratets side kan du også finne "ofte stilte spørsmål og svar":

Ofte stilte spørsmål og svar om fravær

Alt skal føres

Alt fravær skal føres. Blir dette for stort har ikke faglærer vurderingsgrunnlag for å sette karakter - uansett grunn til fraværet.

Konsekvensen av manglende vurdering eller standpunktkarakter er at eleven ikke automatisk vil være kvalifisert for å fortsette til neste videregående nivå.

Skolen skal informere om fraværsgrensen, og gi varsel når det kan være fare for ikke å få karakter.

FOS rundskriv 1-2017 Innføring av fraværsgrense (erstatter FOS rundskriv 13-2016) (PDF, 743 kB)

Felles rutine for fraværsføring ved bruk av Fronter (PDF, 310 kB)

Skjema for melding av fravær

Vi har utarbeidet et skjema som skal brukes for melding av dokumentert fravær i Oppland. Skjemaet leveres til din kontaktlærer.

Sist oppdatert 18.07.2017
Fant du det du lette etter?
<