Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Distribusjon av jodtabletter i skolen

DSA Lillehammer videregående skole har jodtabletter tilgjengelig for sine elever.

DSA

Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende, men i spesielle situasjoner kan det også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år. 

Opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen kan blokkeres ved rask tilførsel av naturlig jod (jodtabletter). Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. 

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for sine innbyggere i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). Det innebærer at tablettene bør gjøres tilgjengelig der barn og unge oppholder seg, også på dagtid som f.eks. i skoler og barnehager. Elever under 16 år må ha foreldrenes samtykke i at de kan få jobtablett utdelt.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide og ammende og de med hjemmeboende barn kjøper jodtabletter for hjemmelagring. De skal tas etter råd fra myndighetene (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet).

Mer informasjon:

Statens strålevern- Jodtabletter ved atomulykker

Infoark om jodtabletter ved atomulykker:

https://www.dsa.no/filer/a004a6cc4c.pdf

Sist oppdatert 06.09.2019
Fant du det du lette etter?
Login for redigering