Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Spørreundersøkelse i juni

Utfylling av spørreundersøkelse på papir - Klikk for stort bildeElever og lærere ved Lillehammer vgs skal svare på en spørreundersøkelse om gruppefiendtlighet.

Spørreundersøkelsen tar ca. 15 minutter å gjennomføre og besvares av både elever, lærere og ledere. Undersøkelsen gjennomføres i skoletiden. Elevene får en lenke og svarer på undersøkelsen på nett.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge opplevelse av demokratisk tenkning og utbredelse av fordommer på skolen.

Anonym og frivillig

Elevene er sikret full anonymitet, og det er derfor ikke nødvendig å innhente samtykke fra foreldre/foresatte. Men hvis foresatte ikke ønsker at barna deres skal delta i undersøkelsen, er det helt i orden. Foresatte har også rett til å se spørreskjema som skal forelegges umyndige.

Hva er Dembra?

Dembra er et tilbud om veiledning, kurs og nettbaserte ressurser som støtter skolens arbeid med forebygging av gruppefiendtlighet. Utgangspunktet for satsningen er en kartlegging av egne utfordringer, om det handler om fordommer, språkbruk, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme, hatefulle ytringer, ekstremisme eller annet. Som en del av kartleggingen svarer lærere og elever en anonym spørreundersøkelse på nett.

Dembra – Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger – er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektet skal bidra til en inkluderende skolekultur.

Mer informasjon

Sist oppdatert 05.06.2019
Fant du det du lette etter?
Login for redigering