Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Matematikk for realfag

Innhold i faget

Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger. 

Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk. 

Matematikk R1

Programfaget tilbys på Vg2.

Timer: 5

Vurdering: Standpunktkarakter. Muntlig eksamen (lokalgitt).

Hovedområder

  • Geometri
  • Algebra
  • Funksjoner
  • Kombinatorikk og sannsynlighet

Geometri 
Hovedområdet handler om måling, regning og analyse av figurer i planet. Konstruksjon med passer og linjal og bruk av geometriske steder, Bruk av vektorer og koordinater til å overføre geometriske problemer til algebra. 

Algebra 
Hovedområdet handler om det grunnleggende symbolspråket i matematikk. Regning, manipulasjon og argumentasjon med symboluttrykk. Polynomer, polynomdivisjon og rasjonale uttrykk, logaritmer og eksponentialuttrykk. 

Funksjoner 
Hovedområdet handler om analyse av hvordan en størrelse varierer avhengig av en annen størrelse. Polynomfunksjoner, potensfunksjoner, rasjonale funksjoner, logaritmefunksjoner og eksponentialfunksjoner. Grenseverdier og derivasjon. 

Kombinatorikk og sannsynlighet 
Hovedområdet handler om systematiske opptellingsmetoder som danner grunnlag for sannsynlighetsregning. Uavhengighet og betinget sannsynlighet. Ordnede og ikke-ordnede utvalg. 

Matematikk R2

Programfaget tilbys på Vg3.

Timer: 5

Vurdering: Standpunktkarakter. Skriftlig eksamen (sentralgitt) eller muntlig eksamen (lokalgitt).

Hovedområder

  • Geometri
  • Algebra
  • Funksjoner
  • Differensiallikninger

Geometri 
Hovedområdet handler om måling, regning og analyse av figurer i rommet. Koordinater, likninger og vektorer brukes til å beregne lengder, vinkler, areal og volum. I tillegg inngår tredimensjonale vektorer, skalar- og vektorprodukt og parameterframstilling. 

Algebra 
Hovedområdet handler om å analysere og regne på tallmønstre og på endelige og uendelige summer av tall. Rekursjon, rekker, konvergens og induksjonsbevis. 

Funksjoner 
Hovedområdet hand