Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Engelsk

Internasjonal engelsk

Programfaget tilbys på Vg2. 

Uketimer: 5

Vurdering: Én skriftlig og én muntlig standpunktkarakter. Skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Hovedområder

Språk og språklæring - ha kunnskap om det engelske språket og ulike strategier for å fremme egen språklæring. I tillegg skal man ha kunnskap om språkets oppbygning, virkemidler og sjangre.

Kommunikasjon - utvikle skriftlige og muntlige språkferdigheter, lære om kommunikasjon gjennom tekster satt sammen av lyd, bilder og bevegelser.

Kultur, samfunn og litteratur - lære om kulturforståelse, internasjonalt samarbeid og ulike typer medier. Målet dreier seg om utfordringer det internasjonale samfunnet står overfor og om kommunikasjon på tvers av kulturforskjeller og ulike verdisystem

Samfunnsfaglig engelsk

Programfaget tilbys på Vg3.

Uketimer: 5

Vurdering: Én skriftlig og én muntlig standpunktkarakter. Skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Hovedområder

Språk og språklæring - ha kunnskap om grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn og bruk av språklige virkemidler i ulike typer tekster

Kommunikasjon - formidling av mening gjennom språket, videreutvikle skriftlige og muntlige ferdigheter. Tilpassing av språkbruk i ulike sosiale, kulturelle og samfunnsfaglige sammenhenger.

Kultur, samfunn og litteratur - omhandler sentrale områder knyttet til kultur og samfunn i den engelskspråklige verden, det vil si politiske, økonomiske og sosiale forhold i engelskspråklige land med vekt på Storbritannia og USA. I tillegg vil det legges vekt på regionale og internasjonale konfliktløsninger i den engelskspråklige verden.

Engelskspråklig litteratur og kultur

Programfaget tilbys på Vg3.

Uketimer: 5

Vurdering: Én skriftlig og én muntlig standpunktkarakter. Skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Hovedområder

Språk og språklæring - ha kunnskap om det engelske språket, herunder grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn og bruk av språ