Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Matematikk for samfunnsfag

Formål med faget

Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger. 

Programfaget matematikk for samfunnsfag gir øvelse i modellering. Det skal gi elevene anledning til å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder. Disse ferdighetene skal gi elevene en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Matematikken blir på den måten et hjelpemiddel både innen økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering. 

Matematikk S1

Programfaget tilbys på Vg2.

Timetall: 5

Vurdering: Standpunktkarakter. Muntlig eksamen (lokalgitt).

Hovedområder

  • Algebra
  • Funksjoner
  • Sannsynlighet
  • Lineær optimering

Algebra 
Hovedområdet handler om regning med bokstaver og symboler, og omforming av og regning med formler. Lineære, kvadratiske og rasjonale uttrykk, logaritmeuttrykk, eksponentialuttrykk og eksponentiell vekst. 

Funksjoner 
Hovedområdet handler om å analysere hvordan en størrelse varierer avhengig av en annen størrelse. Empiriske funksjoner, polynomfunksjoner, potensfunksjoner, rasjonale funksjoner, logaritmefunksjoner og eksponentialfunksjoner. Regresjon veksthastighet, derivasjon og grafer. 

Sannsynlighet 
Hovedområdet handler om sannsynlighetsregning som grunnlag for statistiske metoder. Uavhengighet,