Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Medie- og informasjonskunnskap

Formål med faget

I dette programfaget er det viktig å kunne finne, ta imot, håndtere, integrere og evaluere informasjon som basis for videre arbeid med egne uttrykksformer i tekst-, lyd- og bildemedium og kombinasjoner av disse. I opplæringen skal det derfor legges til rette for både diskusjon av etiske spørsmål og utvikling av estetisk sans, og for opplevelser og kreativ utfoldelse. 

Medie- og informasjonskunnskap 1

Programfaget tilbys på Vg2.

Uketimer: 5

Vurdering: Standpunktkarakter. Muntlig-praktisk eksamen (lokalgitt).

Fagets hovedområder

 • Lære å forstå medienes rolle og funksjoner i samfunnet.
 • Møte ulike uttrykksformer (fra underholdning til nyheter).
 • Få kjennskap til ulike arbeidsformer og etiske regler.
 • Gjennom analyse og gjennom egenproduserte medieuttrykk anvende kunnskap og metoder.
 • Norsk mediehistorie og pressens rolle i utviklingen av demokratiet i Norge.
 • Bruk av ny teknologi og hvordan den endrer vårt kommunikasjonsmønster.

Medie- og informasjonskunnskap 2

Programfaget tilbys på Vg3

Uketimer: 5

Vurdering: Standpunktkarakter. Skriftlig eksamen (sentralgitt) og muntlig-praktisk eksamen (lokalgitt)

Fagets hovedområder

 • Film som hovedmedium. Produsere egen film.
 • Teoretisk forståelse for og praktisk arbeid innen ulike medieuttrykk.
 • Refleksjon omkring media som ressurs, maktfaktor og påvirkningskraft.
 • Analyse av ulike medieuttrykk.
 • Valg av virkemidler i forhold til sjanger, innhold og målgruppe.
 • Medias rolle og struktur i et internasjonalt perspektiv.

Lenker

Medie- og informasjonskunnskap

Læreplan i medie- og informasjonskunnskap

Sist oppdatert 01.12.2015
Fant du det du lette etter?