Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Næringslivsøkonomi

Innhold i faget

I næringsøkonomi ser vi på hvordan bedriften best mulig kan styre sine ressurser slik at bedriften oppnår suksess på kort og lang sikt. Typiske spørsmål man er opptatt av i faget er:

 • Hvordan kan bedriften tjene mest mulig penger?
 • Hvordan utnytte ressursene mest mulig effektivt?
 • Hvordan setter bedriftene opp et budsjett, og hvorfor gjør de det?
 • Hva kan man bruke et regnskap til?
 • Hvordan finner bedriftene ut prisene de skal ta for sine produkter?
 • Hvordan ta vare på menneskene i bedriften?

Økonomistyring

Programfaget tilbys på Vg2.

Antall timer: 5 

Vurdering: Standpunktkarakter. Skriftlig eksamen (sentralgitt) eller muntlig eksamen (lokalgitt).

Hovedområder

 • Ressursbruk og miljø
 • Metoder for å beregne riktig pris
 • Å sette opp budsjetter
 • Å føre intern- og eksternregnskap
 • Å bruke IKT-basert økonomistyringsverktøy
 • Arbeidsmiljø 

Økonomi og ledelse

Programfaget tilbys på Vg3.

Antall timer: 5

Vurdering: Standpunktkarakter. Skriftlig eksamen (sentraltgitt) eller muntlig eksamen (lokalgitt).                        

Hovedområder

 • Om internasjonal handel
 • Å foreta lønnsomhetsberegninger
 • Å vurdere tiltak for å forbedre lønnsomheten
 • Organisasjonsutvikling og ledelse  

Arbeidsformer

Økonomistyring og Økonomi og ledelse er praktiske fag hvor IKT er et naturlig verktøy, og mye av arbeidet foregår på PC-en. Det arbeides både individuelt og i grupper. Det jobbes mye med løsning av små oppgaver, men i tillegg lærer man seg å jobbe med større oppgaver og prosjekt.

Hva kreves for å ta dette faget?

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel om du liker å jobbe med PC-en. Det er også en fordel om du liker å jobbe med tall og beregninger, men faget inneholder ikke vanskelig matematikk.

Muligheter faget gir

Faget er et grunnleggende økonomifag, som gir grunnleggende forståelse og kunnskap om hvordan bedrifter kan utnytte sine ressurser på en best mulig måte, gjennom god økonomistyring.

Tatt i kombinasjon med andre økonomifag vil man ha store fordeler ved senere studier innen økonomi og ledelse. I tillegg egner faget seg godt til å kombinere med de fleste andre fag, fordi grunnleggende økonomiforståelse er en viktig kompetanse i de aller fleste yrker.

Det er stor etterspørsel etter mennesker med kunnskaper innen økonomi og ledelse, og denne kunnskapen er svært viktig hvis man ønsker å inneha lederposisjoner i ulike organisasjoner. 

Lenker

Økonomistyring

Økonomi og ledelse

Læreplan økonomistyring

Læreplan økonomi og ledelse

Sist oppdatert 20.04.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering