Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Politikk, individ og samfunn

Politikk, Individ og samfunn består av tre programfag. Disse er Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter og Sosialkunnskap.

Sosiologi og sosialantropologi

Programfaget tilbys på Vg2.

Uketimer: 5

Vurdering: Standpunktkarakter og muntlig eksamen (lokalgitt)

Hovedområder

  • Forståelse av ulike kulturer
  • Sosialisering – hvordan vi tilpasser oss samfunnet
  • Produksjon og arbeid – hvordan arbeidslivet er organisert i ulike samfunn og på ulike nivåer
  • Fordeling av goder – hvordan vi fordeler makt og midler i samfunnet, hvem får mye og hvem får lite
  • Samfunnsvitenskapelige tenkemåter – hvordan arbeider samfunnsforskeren, hvordan tenker en samfunnsviter

Kort sagt: dette er faget for deg som er interessert i å diskutere aktuelle spørsmål, forstå mer av hvordan samfunnet fungerer og er nysgjerrig på andre kulturer. Forståelse for sammenhenger er viktigere enn oppgulp av fakta. 

Politikk og menneskerettigheter

Programfaget tilbys på Vg3.

Uketimer. 5

Vurdering: Standpunktkarakter og skriftlig eksamen (sentralgitt) eller muntlig eksamen (lokalgitt)

Hovedområder

”Politikk og menneskerettigheter” handler om norsk og internasjonal politikk med demokrati og menneskerettigheter som gjennomgående tema i hele faget.

Den ene delen av faget tar for seg det norske politiske systemet: valg, partier, Storting, regjering, de viktigste skillelinjene i norsk politikk, ulike kanaler for innflytelse (massemedier, aksjoner, lobbyvirksomhet osv.) og ulike aktørers muligheter for makt og innflytelse.  En viktig problemstilling er hvordan demokratiet kan eller bør fungere

Den andre delen av faget handler om internasjonal politikk, om internasjonale og etniske konflikter, FN, Nato, EU og andre internasjonale organisasjoner, sikkerhetspolitikk, forholdet mellom fattige og rike land, utviklingen i verdensøkonomien og internasjonale miljøproblemer. Situasjonen for menneskerettighetene står sentralt i denne delen av faget.

I undervisningen vil vi trekke inn og diskutere nyhetsstoff og aktuelle eksempler.

Sosialkunnskap

Programfaget tilbys på Vg3.

Uketimer: 5

Vurdering: Standpunktkarakter og skriftlig eksamen (sentralgitt) eller muntlig eksamen (lokalgitt)

Hovedområder

Faget er i stor grad en fortsettelse og utdyping av stoffet fra "Sosiologi og sosialantropologi" i VG