Skolestart

Alle elever ved avdeling Nord møter i skolegården til oppsatte tider:

  • kl. 08.00: Vg1-elever
  • kl. 09.00: Vg2-elever
  • kl. 10.00: Vg3-elever

Til elever på VG2 og VG3. På grunn av smittevern benyttes både gymsal og kantine til informasjon til oppsatte tider. Kommer dere før oppsatt tid, må dere påregne å vente ute

Alle elever ved avdeling Sør møter i skolegården til oppsatte tider:

  • kl. 09.00: Vg3-elever
  • kl. 10.00: Vg2-elever
  • kl. 12.00 Vg1-elever og kombinasjonsklassene
Dato
17. august 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Lillehammer videregående skole
Til toppen