Eksamen for elever

Eksamen er den avsluttende prøven i videregående opplæring.

Hjelpemidler til eksamen

Hovedregelen er at alle hjelpemidler er tillatt, unntatt hjelpemidler som gjør det mulig å kommunisere med andre. For eksamen i norsk og fremmedspråk er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Oversikt over hjelpemidler, informasjon om klargjøring av datamaskin og andre forhold knyttet til eksamensløsningen finner du her: Nettbaserte hjelpemidler og tekniske krav

Eksamensdatoer

Finn dato for skriftlig eksamen på udir.no

Dato for muntlig-praktisk eksamen blir offentliggjort på skolen. 

Veiledning og retningslinjer