Eksamen for elever

Eksamen er den avsluttende prøven i videregående opplæring.

Hjelpemidler til eksamen

Hovedregelen er at alle hjelpemidler er tillatt, unntatt hjelpemidler som gjør det mulig å kommunisere med andre. For eksamen i norsk og fremmedspråk er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Oversikt over hjelpemidlene og informasjon om klargjøring av datamaskin samt andre forhold knyttet til eksamensløsningen finner du under Nettbaserte hjelpemidler.

Eksamensdatoer

Dato for skriftlig eksamen finner du på Utdanningsdirektoratet og på Vigo IKS. Dato for muntlig-praktisk eksamen blir offentliggjort på skolen. 

Eksamensveiledning

Det er læreplanen i faget som legger føringer for eksamen. 

Det kan være nyttig å vite hvordan eksamen blir vurdert, og å øve seg på tidligere eksamensoppgaver. 

I tillegg finner du generell informasjon om eksamen på Utdanningsdirektoratet

Retningslinjer for eleveksamen

Det er utarbeidet nye felles retningslinjer for eleveksamen i Innlandet fylkeskommune, i tråd med fagfornyelsen og nye læreplaner fra høsten 2020 (LK20).

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Innlandet fylkeskommune (PDF, 238 kB)

Kunnskapsløftet LK06: De gamle retningslinjene for skoler i tidligere Hedmark og Oppland videreføres med oppdateringer og revisjon etter nye forskrifter:

Eksamensordningene i Hedmark

Eksamensordningene i Oppland

Ny, utsatt og særskilt eksamen

Informasjon om ny, utsatt og særskilt eksamen - NUS (PDF, 92 kB)

KRO - Muntlig-praktisk lokalgitt særskilt eksamen (PDF, 82 kB)

Til toppen