Informasjon fjernundervisning, foresatte

Personer skrives på pc - Klikk for stort bilde

Vi er inne i en nasjonal unntakstilstand tilknyttet smittesituasjonen, og det er uvisst hvor lenge det vil vare. Skolene er pålagt av myndighetene å sørge for opplæring mens skolelokalene er stengt. Vår målsetting er at vi skal gjøre det så godt det lar seg gjøre.

Fravær: Det forventes at elevene er på nett og jobber med fagene slik de ulike lærerne planlegger det. I utgangspunktet følges timeplanen. Det skal være kontakt mellom kontaktlærer og den enkelte elev hver dag. Er eleven syk, må kontaktlærer få beskjed.

Opplæring: Undervisningen flyttes fra klasserom, verksteder og bedrifter over på Fronter, Teams eller annet. Elevene vil få oppgaver, men det kan også være aktuelt med forelesninger.

Elever som ikke har tilfredsstillende nett-tilgang hjemme kan gjøre avtale om å sitte på skolen. Ta i så fall kontakt med kontaktlærer.

Kontaktlærere har daglig kontakt med skoleledelsen.

Elevtjenesten er tilgjengelig.

Vi håper at alle bistår etter beste evne slik at vi får et så bra utbytte som mulig.

Alle er i en uvant situasjon, og jeg ønsker oss alle lykke til i den nasjonale dugnaden vi er en del av.

Til toppen