Regjeringen har satt skolen i rødt for perioden 04.01 tom 15.01

Hovedprinsippet er at vi reduserer antall elever på skolen slik at det er mulig å opprettholde
avstand på minimum en meter i alle situasjoner.

  • Kantinene stenges i uke 1 og 2.
  • Pauser og spising skjer på klasserom med anbefalt avstand, eller på tildelt fellesareal.
  • Det settes ikke inn inspeksjon, da elever på vgs er ment å skulle kunne ta medansvar for å opprettholde avstandskravet.
  • Biblioteket holdes åpent for boklån, men stenges for samling/lesesal.
  • Elevtjenesten er tilgjengelig på skolen. Samtaler må avtales individuelt.
  • Innen yrkesfaglige utdanningsprogram prioriterer vi at elevene får de praktiske fagene på skolen i sine klasser. Rom og verksteder er stort sett av en slik art at det er mulig å opprettholde avstand. Er det praktisk mulig får de også sine teorifag på skolen.
  • På studiespesialisering vil klassene bli delt i to, og rullere på hvilke dager de skal være på skolen – dette vil starte fra onsdag (hjemmeundervisning tirsdag)

De ulike avdelingene lager egne spesifikke planer for organisering av den enkelte klasse (som kan avvike fra hovedprinsippene som er nevnt).

Elevene må følge med på Teams for nærmere informasjon om sin klasse/sine fag.

Smitte skole - Klikk for stort bilde pixabay.com

Til toppen