Rødt nivå på Lillehammer videregående skole

Skolen er på rødt nivå og en del elever vil få digital undervisning. Siste skoledag før jul er mandag 20. desember.

Rødt nivå runding - Klikk for stort bildeNasjonale myndigheter besluttet at vi skal over på rødt nivå i perioden 16. desember til 14. januar.

Pandemien har kommet med en ny bølge, men per i dag er det lite smitte knyttet til Lillehammer videregående skole.

Det er viktig at elevene følger med på de kanalene hvor skolen og faglærere deler informasjon.

1 meters avstand

Hovedregelen er da at alle elever og ansatte skal holde 1 meter avstand i alle situasjoner.

Noen får hjemmeskole

For at dette skal være mulig må noen grupper deles opp, som betyr at noen elever vil få dager med digital undervisning/hjemmeskole.

Lærerne må prioritere de som er til stede i klasserommet. Dermed må de som er hjemme regne med å jobbe noe mer selvstendig. Vi følger i størst mulig grad vanlig timeplan.

Yrkesfag

Elevene på yrkesfag vil i stor grad få sin undervisning på skolen, da de fleste klassene har færre elever.

Studispesialisering

Elevene på studiespesialisering er i større grupper, og disse er nå delt i to. Halvparten møter på skolen og de andre er hjemme, og så rulleres det på dette. Elevene som er hjemme vil som hovedregel kunne følge det som skjer i klasserommet på Teams.

Siste skoledag før jul er mandag

Vi håper på at dagene fram mot jul går etter planen og at alle elever og foresatte får ei fin julehøytid.

Minner om at siste skoledag før jul vil bli mandag 20. desember.

Vedlegg

Infobrev til elever på avdeling Nord (PDF, 217 kB)

Infobrev til elever på avdeling Sør (PDF, 84 kB)

Til toppen