Oppfølgingstjenesten (OT)

Er du uten jobb eller skoleplass? Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring (ungdom under 21 år), og er behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring og arbeid. 

Oppfølgingstjenesten ved Lillehammer videregående skole

Leder for oppfølgingstjenesten i Lillehammer-regionen er Espen Larsen. Han har kontor på Lillehammer videregående skole avdeling Nord.

Hvem skal oppfølgingstjenesten hjelpe?

  • Ungdommer som ikke har søkt eller tatt imot opplæringsplass, eller har avbrutt opplæringen før den er ferdig.
  • Ungdommer som har mistet opplæringsretten som følge av bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten.

Oppfølgingstjenestens oppgaver

Oppfølgingstjenesten skal kontakte alle ungdommer i målgruppen og være behjelpelige med å formidle tilbud om opplæring eller andre kompetansefremmende tiltak. Tilbudene varierer fra kommune til kommune. Opplæring og tiltak som tilbys, skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innenfor videregående opplæring.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.