Kontaktinformasjon

Lillehammer videregående skole består av to avdelinger, avdeling Sør og avdeling Nord (tidligere Vargstad videregående skole).