PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

PPT blir også kalt PP-tjenesten. Vi hjelper med å legge til rette for deg som har særskilte behov i opplæringen.

PP-rådgivere for Lillehammer vgs.

Avdeling Nord og Sør:

Caroline Myrdal

Ådne Kvehaugen

Avdeling Nord:

Ingvild Storesund

Avdeling Sør:

Marit Birch

Om PPT