Helserådgiver

Helserådgiverne er til stede i skolehverdagen for at du som elev skal få hjelp til det som har med helse å gjøre.

Hva kan du få hjelp til?

Du kan komme og prate med oss om mye forskjellig som har med helsen din å gjøre, for eksempel om:

 • Fysisk og psykisk helse
 • Kosthold
 • Tanker
 • Skader og sykdom
 • Prevensjon
 • Seksualitet
 • Sosiale forhold
 • Rus
 • Vold/trusler

Helserådgiver på avdeling Nord

Helseraadgiver Lillehammer Nord - Klikk for stort bilde

Ingrid Wangen Hånsnar

Mobil: 906 92 692

Send e-post

Kontortid

 • Mandag kl. 08:30–15:00
 • Onsdag kl. 10:00–15:00
 • Torsdag kl. 08:30–14:00

Helserådgiver på avdeling Sør

Vibeke Albrigtsen - Klikk for stort bilde

Vibeke Albrigtsen

Mobil: 476 91 294

Send e-post

Kontortid

 • Mandag kl. 08:30–15:00
 • Torsdag kl. 09:30–14:00
 • Fredag kl. 08:30–15:00

Helserådgivernes arbeidsoppgaver

 • Forebyggende helsearbeid individuelt og klassevis, og skal være pådriver for å få skolen til å ta opp emner som har med forebyggende helsearbeid å gjøre.
 • Skal være en samtalepartner for deg når det gjelder ulike personlige forhold som for eksempel samliv, seksualitet, sorgreaksjoner, spiseforstyrrelser, mobbing og rusmiddelproblematikk, og kan også ta seg av akutt førstehjelp.
 • Er en «lav terskel» i skolehverdagen, og skal være tilgjengelige til faste tider på skolen din.
 • Skal kjenne skolens rutiner, ha et godt samarbeid med skolens pedagogiske personell, øvrig elevtjeneste og kommunehelsetjenesten.
 • Kan sørge for at de som har helseproblemer som krever en bestemt fagkompetanse, henvises til rett instans.
 • Har taushetsplikt etter helsepersonelloven. (jf. lov om helsetj.i kommunen §5, forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsetjenesten, samt opplæringsloven §9a)