Helserådgiver

Helserådgiverne er til stede i skolehverdagen for at du som elev skal få hjelp til det som har med helse å gjøre.

Helserådgiver på avdeling Nord

Randi Melbø er helserådgiver på avdeling Nord.

  • Hun er å treffe mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 0800–1530.
  • Randi kan kontaktes på telefon 906 92 692.

Helserådgiver på avdeling Sør

Nan Rognerud Løberg er helserådgiver på avdeling Sør.

  • Hun er å treffe mandag til torsdag kl. 0800-1500
  • Nan kan kontaktes på telefon 476 91 294

Helserådgivers arbeidsoppgaver

  • Forebyggende helsearbeid individuelt og klassevis, og skal være pådriver for å få skolen til å ta opp emner som har med forebyggende helsearbeid å gjøre.
  • Skal være en samtalepartner for deg når det gjelder ulike personlige forhold som for eksempel samliv, seksualitet, sorgreaksjoner, spiseforstyrrelser, mobbing og rusmiddelproblematikk, og kan også ta seg av akutt førstehjelp.
  • Er en «lav terskel» i skolehverdagen, og skal være tilgjengelige til faste tider på skolen din.
  • Skal kjenne skolens rutiner, ha et godt samarbeid med skolens pedagogiske personell, øvrig elevtjeneste og kommunehelsetjenesten.
  • Kan sørge for at de som har helseproblemer som krever en bestemt fagkompetanse, henvises til rett instans.
  • Har taushetsplikt etter helsepersonelloven. (Jf. lov om helsetj.i kommunen §5, forskr. om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsetj., samt opplæringsloven §9a)
Til toppen