Biblioteket

Biblioteket har mange funksjoner i skolehverdagen din: læringsrom, lekserom, sosialt rom, bokrom, leserom – derfor passer biblioteket for alle!