Parkering

Vi oppfordrer alle til å kjøre kollektivt. Planlegg reisen på en-tur.no. Holdeplassene heter Lillehammer vgs Sør og Lillehammer vgs Nord.

Elever og gjester ved avdeling Nord kan benytte gateparkering langs Vargstadvegen, samt parkeringsplass på nordsiden av skolen.

Elever og gjester ved avdeling Sør kan kun benytte gateparkering.