Internasjonalisering

Skolen jobber for å fremme inkludering, toleranse, demokrati og kulturforståelse. Internasjonalisering er viktig i denne sammenhengen.

Gjennom opphold i utlandet og eventuelt besøk av utenlandske elever, vil elevene få et bredere perspektiv på verden.

De vil oppleve personlig mestring og få verdifull språktrening.

En slik erfaring vil øke kulturforståelsen og minske fremmedfrykten – noe som igjen vil bidra til økt integrering i samfunnet.

Skolens satsing på internasjonalisering er i tråd Innlandet fylkeskommune sin strategi, som har som mål at nærings- og samfunnslivet i Innlandet skal bli mer internasjonalt rettet.

Elever som har vært på Erasmus-utveksling får høytidelig overrekkelse av Europass på skolens avslutning. - Klikk for stort bildeElever som har vært på Erasmus-utveksling får høytidelig overrekkelse av Europass på skolens avslutning.

Mål for internasjonaliseringen på skolen

Innenfor yrkesfagene er det langsiktige målet at vi skal få til en 3-4 ukers Erasmus+utveksling innenfor alle utdanningsprogrammene.

På yrkesfag fremmer internasjonalisering samarbeid mellom lokalt næringsliv i Lillehammer og bedrifter i utlandet, gjennom deltakelse og involvering i flere mobilitetsprosjekt.

På studiespesialisering er målet å få til utveksling innenfor alle språkfagene. I tillegg har vi mål om en utveksling til Stolac i Bosnia, der vi samarbeider med Nansen Fredssenter om et dialogprosjekt. Vi jobber også for at elever med programfagene «reiseliv og språk» og «toppidrett fotball» får delta i internasjonaliseringsprosjekter.

Elever med fransk nivå 2 sammen med sine franske utvekslingselever fra Lycée Corneille høsten 2018. - Klikk for stort bildeElever med fransk nivå 2 sammen med sine franske utvekslingselever fra Lycée Corneille høsten 2018.

Finansiering

Skolens internasjonale aktiviteter er i hovedsak støttet av EUs sektorprogram Erasmus+, som er et mobilitets- og utvekslingsprogram for elever i EU- og EØS området, og Trollmidler som støtter utvekslinger til Frankrike. Fremmedspråk nivå 3-turene har vært finansiert av fylkeskommunen.

Skolen er også tilknyttet det internasjonale CHASE-nettverket og deltar på årlige samlinger der kontakter knyttes og erfaringer deles.

Erasmus+Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union logo - Klikk for stort bilde

Diku Logo Diku - Klikk for stort bilde

Eksempler på skolens internasjonale prosjekter

På grunn av Covid-19 er ingen utvekslinger planlagt for skoleåret 2020–2021.

Her er en oversikt over de prosjektene som skolen har gjennomført i et normalt år: 
Noen av prosjektene holdes i gang gjennom digitale plattformer dette skoleåret.

Erasmus+ mobiltetsprosjekter (gjennom DIKU)       

 • Oldenburg, Tyskland
  Service og samferdsel, 3-4 ukers yrkespraksis ved BBS Wechloy
  TIP – et samarbeid på gang, oppstart 2021 ved BZTG Oldenburg
 • Antwerpen, Belgia
  Restaurant og matfag, 3-4 ukers yrkespraksis ved PIVA
 • Glasgow, Skottland
  Service og samferdsel, 3-4 ukers yrkespraksis
  Helse og oppvekst, 3-4 ukers yrkespraksis
 • Plymouth, England
  Service og samferdsel, 3-4 ukers yrkespraksis ved City College Plymouth
  Helse og oppvekst, 3-4 ukers yrkespraksis ved City College Plymouth

Studiespesialiserende

 • Rouen, Frankrike
  Lycée Pierre Corneille
 • Schwanewede, Tyskland
  Tysk nivå 2, 1 ukes gjensidig utveksling med KGS Waldschule Schwanewede
 • Stolac, Bosnia
  Elever på studiespesialisering Vg2 søker for å være med på prosjektet.
  1 ukes gjensidig utveksling med Srednja škola Stolac
  i samarbeid med Nansen Fredssenter
 • Paris, Frankrike
  Fransk nivå 3-elever går på skole i Paris 1 uke og bor hjemme hos en familie
 • Berlin, Tyskland
  Tysk nivå 3-elever går på skole i Berlin i 1 uke og bor på en campus
 • Madrid, Spania
  Spansk nivå 3-elever går uke på skole i Madrid (ev. en annen by i Spania) og bor hjemme hos en familie
 • Reykjavik, Island
  Elever med programfaget «reiseliv og språk 2» har hatt en 5-dagers tur til Reykjavik for å studere bærekraftig reiseliv
 • Tyrkia ev. Spania
  Elever med programfaget «toppidrett fotball 1 og 2» har ofte hatt 1 ukes treningsleir i varmere strøk

Elever med fransk nivå 3 på en ukes språkskole i Paris høsten 2019. - Klikk for stort bildeElever med fransk nivå 3 på en ukes språkskole i Paris høsten 2019.

Praksis på Brasserie Appelmanns i Antwerpen. - Klikk for stort bildePraksis på Brasserie Appelmanns i Antwerpen.

Elever med spansk nivå 3 på en ukes språkskole i Madrid høsten 2019. - Klikk for stort bildeElever med spansk nivå 3 på en ukes språkskole i Madrid høsten 2019.

PIVA - vår samarbeidsskole i Antwerpen i Belgia. - Klikk for stort bildePIVA - vår samarbeidsskole i Antwerpen i Belgia.

Elever med programfaget Reiseliv og språk i Reykjavik januar 2020. - Klikk for stort bildeElever med programfaget Reiseliv og språk i Reykjavik januar 2020.

Elever med tysk nivå 3 på en ukes språkskole i Berlin høsten 2019. - Klikk for stort bildeElever med tysk nivå 3 på en ukes språkskole i Berlin høsten 2019.