Kringsjåtunet

Kringsjåtunet er en ungdomspsykiatrisk behandlingsenhet for barn og unge mellom 12 og 18 år. Undervisningen ligger under Lillehammer videregående skole, mens behandlingen er underlagt Sykehuset Innlandet.

Kringsjåtunet - Klikk for stort bildeKringsjåtunet

Skoleavdelingen på Kringsjåtunet

Kringsjåtunet har egen skole. Skoleavdelingen og opplæringsansvaret for elevene ligger under Lillehammer videregående skole, avdeling Nord.

Det er fem pedagoger ved skoleavdelingen. De er ansatt i Innlandet fylkeskommune, på lik linje med alle andre ansatte ved de videregående skolene i Innlandet.

Lærerne på skoleavdelingen underviser i alle teorifag etter ordinære læreplanmål, og tilbyr undervisning både på grunnskole- og videregående nivå. Vi jobber med fagfornyelsen, og tverrfaglig med temaer som bærekraftig utvikling, livsmestring og folkehelse, og demokrati og medborgerskap.

Skoleavdelingen er en del av et tverrfaglig team. Teamet fokuserer på hele mennesket, mestringspedagogikk, trivsel og trygghet. I skoletiden har ungdommene undervisning som blir tilpasset den enkeltes behov. Vi samarbeider tett med hjemskoler og relevante helseetater.

Kontaktinformasjon

Kringsjåtunet skoleavdeling:

På skolen på Kringsjåtunet er det muligheter for å:

Musikkinstrumenter - piano og gitar - Klikk for stort bilde- ha opplæring i ulike instrumenter eller spille selv
Matlaging - Klikk for stort bilde- ha mat og helse og lage mat til seg selv og andre
Kunst og håndverk - Klikk for stort bilde- jobbe med kunst- og håndverksprosjekter
Forsøk med karbohydrater - Klikk for stort bilde- jobbe med ulike forsøk i undervisningen

Behandlingen er underlagt Sykehuset Innlandet

Behandlingsansvaret for ungdommene som er innlagt på Kringsjåtunet ligger under Sykehuset Innlandet.

Kringsjåtunet er en del av Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling i Sykehuset Innlandet. Institusjonen ligger på Lillehammer og har vært i drift siden 1994.

Kringsjåtunet har seks faste døgnplasser. Tre av plassene er reservert ungdommer med spiseforstyrrelser. Tilbudet er frivillig og basert på samtykke. Ofte er det familieinnleggelser. Søsken i skolepliktig alder får tilbud om undervisning på Kringsjåtunet skole.

Tverrfaglig team tilbyr utredning og behandling innen psykisk helsearbeid for barn og unge i alderen 12–18 år. Dette gjøres i samarbeid med familie, nettverk og skoleavdelingen. Søknad om plass går via den lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken (BUP).

Både før, under og etter oppholdet vil det være samarbeid med poliklinikken (BUP) og hjemskolen. Når det er nødvendig, er det også samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevernet og andre i ungdommens nettverk.

Kontaktinformasjon

Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling Kringsjåtunet, Sykehuset Innlandet:

  • Telefon 06200

Vegbeskrivelse

Kringsjåtunet ligger i Gamle Kringsjåvegen 55, 2618 Lillehammer.

Ta av E6 ved Strandtorget og kjør opp mot sentrum. I andre lyskryss, ta til venstre gjennom tunnelen. Kjør til høyre ved skilt merket Nordseter, og følg vegen videre oppover til rundkjøringen ved Kiwi-butikken. Kjør rett frem i rundkjøringen og oppover Nordsetervegen noen hundre meter. Ta deretter til venstre inn Gamle Kringsjåvei. Kringsjåtunet ligger i enden av vegen.

Inngangspartiet ved Kringsjåtunet - Klikk for stort bildeInngangspartiet ved Kringsjåtunet
Undervisningsrom ved Kringsjåtunet - Klikk for stort bildeUndervisningsrom ved Kringsjåtunet