Servicetorget

Lillehammer videregående skole består av to avdelinger, avdeling Sør og avdeling Nord.

Servicetorget ved avdeling Nord er plassert opp en etasje ved hovedinngangen.

Servicetorget ved avdeling Sør er plassert rett inn hovedinngangen fra skolegården.

Til toppen