Servicetorget

Lillehammer videregående skole består av to avdelinger, avdeling Sør og avdeling Nord.

Servicetorget ved avdeling Nord er plassert opp en etasje ved hovedinngangen.
Åpningstider: 07:30-1500

Servicetorget ved avdeling Sør er plassert rett inn hovedinngangen fra skolegården.
Åpningstider: 07:30-1500