Skolens historie

Lillehammer videregående skole åpnet i 1849, og består i dag av to avdelinger som tilbyr både studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Startet som Lillehammer Middel- og Realskole

Da skolen ble åpnet i 1849 holdt den til i Kjølstadgården, og het Lillehammer Middel- og Realskole.

Navnet ble endret til Lillehammer Lærde- og Realskole i 1854, og i 1858 etablerte skolen seg i nytt bygg midt i byen – dagens skole. Fra 1869 het den Lillehammer offentlige Skole for den høyere Allmenutdannelse.

Fra 1900 var navnet Lillehammer kommunale høyere Allmenskole, og fra 1950 Lillehammer interkommunale høyere Allmenskole. Fra 1964 til 1976 var navnet Lillehammer Gymnas, før skolen fikk dagens navn Lillehammer videregående skole.

Som navneendringene viser har skolen opp gjennom historien vært kommunal, statlig, interkommunal og fylkeskommunal.

To avdelinger

Fra 1. januar 2016 består Lillehammer videregående skole av to avdelinger, Sør og Nord (tidligere Vargstad videregående skole).