Påbygging til generell studiekompetanse

Du kan ta ett år eller et halvt år med påbygging, avhengig av om du har fullført Vg2 eller Vg3.

Med generell studiekompetanse har du mulighet til å søke mange ulike studier ved høgskoler og universitet.

Ettårig påbygging

Har du gjennomført Vg2 yrkesfag og ønsker å få generell studiekompetanse?

Du kan søke ettårig påbygging når du har:

  • bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
  • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev)
Fellesfag ettårig påbygging Vg3 - fellestabell for alle skoler som tilbyr dette
Fellesfag på ettårig påbygging Antall timer på Vg3
Norsk 10
Matematikk 5
Naturfag 3
Kroppsøving 2
Historie  5
Valgfritt programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 5

Halvårig påbygging

Ønsker du et effektivt og intenst opplæringsløp for å få generell studiekompetanse?

Du kan søke halvårig påbygging, Vg4, når du har:

  • bestått Vg3 eller
  • fått fag-/svennebrev

Du har fagene norsk, matematikk, naturfag og historie, og opplæringen foregår over 19 uker.

Når du har bestått får du et kompetansebevis som gir deg generell studiekompetanse.

Slik søker du