Studiespesialisering

Studiespesialisering er den naturlige veien til generell studiekompetanse som du må ha for å studere ved høgskoler og universiteter. 

Hvem passer studiet for?

Studiespesialisering passer for deg som er liker å arbeide med teoretiske fag. Du bør være samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert. Du bør også være interessert i kultur- og samfunnsforhold, og like å skrive eller regne.

Hva lærer du? 

Du velger fordypning innen:

Avhengig av fagvalgene dine, lærer du:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Programfag på studiespesialisering skoleåret 2023-2024

Programfag på studiespesialisering skoleåret 2023-2024
Vg2 Vg3
Matematikk R1 Matematikk R2
Matematikk S1 Matematikk S2
Fysikk 1 Fysikk 2
Kjemi 1 Kjemi 2
Biologi 1 Biologi 2
Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2
Geofag 1 Geofag 2
Rettslære 1 Rettslære 2
Reiseliv og språk 1 Reiseliv og språk 2
Psykologi 1 Psykologi 2
Breddeidrett 1 Breddeidrett 2
Toppidrett 1 Toppidrett 2
Økonomistyring  Økonomi og ledelse
Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2
Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2
Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap
Engelsk 1 Engelsk 2
Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2
Matematikk S1 Matematikk S2

Hvorfor velge studiespesialisering?

 • Studiespesialisering gir et bredt faglig grunnlag.
 • Studiespesialisering gir generell studiekompetanse. Dette er inngangsbilletten til en lang rekke studier ved universiteter og høgskoler.  
 • Du blir godt faglig forberedt til studier ved høgskoler og universitet, både i Norge og utlandet. 
 • Du kan velge blant programfag innen realfag, språk, samfunnsfag og økonomi.
 • Du kan velge programfag som oppfyller spesielle opptakskrav ved inntak til høgskoler og universiteter.

Eksempler på hva du kan bli:

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller journalist
 • arkitekt, produktdesigner eller kulturarbeider

Har du spesielle framtidsdrømmer, så sjekk nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger programområde og -fag.

Antall timer i fellesfag

Antall timer per uke (45 minutters enheter)

Studiespesialisering – antall timer i fellesfag
Fag Vg1 Vg2 Vg3 Totalt
Religion og etikk     3 3
Norsk 4 4 6 14
Matematikk 5 3   8
Naturfag 5     5
Engelsk 5     5
Fremmedspråk 4 4   8
Samfunnsfag 3     3
Geografi 2     2
Historie   2 4 6
Kroppsøving 2 2 2 6
Sum fellesfag 30 15 15 60
Programfag 0 15 15 30
Totalt 30 30 30 90

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

Slik søker du

Til toppen