Foreldremøte for russeforeldre 2024

Møtet er torsdag 25. januar kl. 18–19 i kantina på Lillehammer vgs, avdeling Sør.

Bekymring rundt ungdomsmiljøene

Det er knyttet bekymring til ungdomsmiljøene generelt og utfordringer i russetiden 2024. 

For russeforeldre i Lillehammer og Gausdal

Politiet og Lillehammer kommune v/SLT-koordinator Stine Tøndevold inviterer derfor til foreldremøte for foreldre som har russ i Lillehammer og Gausdal i år. (SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.)

  • Tid: torsdag 25. januar 2024 kl. 18–19
  • Sted: i kantina på Lillehammer videregående skole, avdeling Sør
Politimerke på armen på uniformen - Klikk for stort bilde Politiet

Tema

Tema vil blant annet bli:

  • forventninger til russetiden
  • hvordan dere som foreldre skal/bør forholde dere til russetiden
  • hvilke bekymringer vi har i forbindelse med russetiden

Vel møtt!

Hilsen politiet og SLT-koordinator Stine Tøndevold