Om Lillehammer vgs

Lillehammer videregående skole har cirka 1200 elever og 240 ansatte. Skolen har to skolesteder – avdeling Sør og avdeling Nord.

Lillehammer videregående skole har:

  • Meget godt kvalifiserte lærere i alle fag
  • Gode resultater
  • Høy trivsel
  • Godt samarbeid med lokale bedrifter

Vi jobber for at alle elever skal trives og føle seg inkludert i vårt sosiale miljø. Vårt gode samarbeid med arbeids- og næringsliv er en viktig del av opplæringen. Innen yrkesfagene får du teoretisk undervisning med mye praktisk arbeid på skolen, og du blir kjent med arbeidslivet gjennom opplæring i ulike bedrifter. Vi legger vekt på varierte arbeidsmetoder, godt læringsmiljø og elevmedvirkning.

Elevene kan søke råd og hjelp hos kontaktlærere, utdannings- og yrkesrådgivere og PP-rådgivere. Både skolekantinene og bibliotekene gir et godt tilbud.

Velkommen til Lillehammer videregående skole!