Foreldremøte for Vg1-foresatte

Politiet og SLT-koordinator inviterer til møte onsdag 13. mars kl. 18–19 i idrettshallen på Lillehammer vgs, avd. Sør.

Bekymring rundt ungdomsmiljøene

Det er knyttet bekymring til ungdomsmiljøene generelt og utfordringer fram mot russetiden. 

Vi håper på godt oppmøte, slik at vi sammen er godt forberedt på tiden som kommer. 

For foresatte til elever på Vg1 i Lillehammer og Gausdal

Politiet og Lillehammer kommune v/SLT-koordinator Stine Tøndevold inviterer til møte for foresatte som har elever på Vg1 i Lillehammer og Gausdal i år. (SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.)

  • Tid: onsdag 13. mars 2024 kl. 18–19
  • Sted: idrettshallen på Lillehammer videregående skole, avdeling Sør
Politimerke på armen på uniformen - Klikk for stort bilde Politiet

Tema

Tema vil blant annet bli:

  • ungdomsmiljøet generelt
  • hvordan dere som foreldre bør forholde dere til russetiden
  • hvilke bekymringer vi har

Vel møtt!

Hilsen politiet og SLT-koordinator Stine Tøndevold